pogoji uporabe

POLITIKA ZASEBNOSTI in POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

PRED UPORABO NAŠE SPLETNE STRANI PROSIMO PREBERITE IN SAMO V PRIMERU, DA SE Z NAVEDENIM STRINJATE, NADALJUJTE Z UPORABO.

SPLOŠNO. RESTATE nepremičnine, nepremičninsko posredovanje in svetovanje, Dinka Martinčić s.p. (v nadaljevanju: »RESTATE«) je ustanovljen z namenom opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja, pri prodaji ali nakupu nepremičnin, najemu ali oddaji nepremičnin in drugih poslih, katerih predmet so nepremičnine. Kontaktni in ustanovitveni podatki so:

RESTATE nepremičnine, Dinka Martinčić s.p.
Zemljemerska 12
1000 Ljubljana
Matična št.: 7076142001
Davčna št.: 92181821
Tel: 031-339-699
E-mail:  info@restate.si
SI56 0201 0281 5067 036 |
NLB d.d.

Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami so objavljeni v fizični obliki na sedežu RESTATE in v njih predmetna Politika zasebnosti in pogoji uporabe ne posegajo.

Za namene te Politike zasebnosti in pogojev uporabe se vsakega uporabnika spletne strani in posameznika, ki preko te spletne strani ali na drugačen način RESTATE posreduje svoje osebne podatke, imenuje kot »uporabnik spletne strani«.

OSEBNI PODATKI. RESTATE je upravljavec osebnih podatkov, ki jih zbira z namenom opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja, pri prodaji ali nakupu nepremičnin, najemu ali oddaji nepremičnin in drugih poslih, katerih predmet so nepremičnine. Zbrane podatke RESTATE zlasti uporablja za sledeče: odgovarjanje na povpraševanja, za namen sklepanja, izvajanja in prenehanja pogodbe o posredovanju in pogodbe, ki je predmet posredovanja, pošiljanje promocijskih vsebin, ***. S tem namenom se zbirajo zlasti podatki o imenu, priimku, elektronski pošti, telefonski številki, prebivališču, EMŠO in davčni številki, hranijo pa se dokler je to najmanj potrebno, da se v skladu z uporabnikovo voljo ohrani stik z namenom pošiljanja promocijskih vsebin in/ali dokler zakon nalaga minimalno obvezno hranjenje podatkov o poslih. Vsi podatki se zbirajo na prostovoljen način, kar pomeni, da se zbirajo osebni podatki, ki jih uporabniki RESTATE posredujejo sami, z namenom posredovanja informacij RESTATE. Izjemo od tega predstavljajo podatki, ki se nanašajo na obisk spletne strani in vključujejo informacije o tipu brskalnika, ki ga ima uporabnik nastavljenega, operacijski sistem, ki ga uporablja, in podobno. Te podatke RESTATE zbira na način, kot je opredeljeno v zavihku »Piškotki«. Uporabnik spletne strani je odgovoren za to, da so vsi posredovani podatki RESTATE pravilni in resnični; za njihovo vsebino ali resničnost RESTATE ne odgovarja, niti za škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker je uporabnik spletne strani sporočil ali objavil napačne ali netočne podatke.

Vsak uporabnik ima pri RESTATE, preko e-mail naslova info@restate.si vselej pravico zahtevati vpogled v svoje zbrane osebne podatke, zahtevati njihov prepis, kopiranje, dopolnitve, popravke, blokiranje in izbris. S podajo e-mail naslova in/ali telefonske številke uporabnik soglaša, da RESTATE uporablja e-mail in/ali telefonsko številko za sporočanje s poslovanjem potrebnih informacij, za pošiljanje promocijskih vsebin ter za opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja. Vselej se je možno odjaviti od prejemanja informacij ali drugih vsebin preko e-mail naslova info@restate.si.

Posredovanih podatkov RESTATE ne posreduje dalje z izjemo ''newsletter'' vsebin, ki se obdelujejo preko ponudnika storitev Mailjet (Mailjet SAS, 13-13bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, Francija). Uporablja jih izključno s strani RESTATE pooblaščena oseba, podatki pa se varujejo skladno z zakonom.

RESTATE je po veljavni zakonodaji v posameznih primerih lahko zavezan opravljati pregled stranke, poročanje in druge obveznosti. Za ta namen je RESTATE upravičen pridobiti in preveriti osebne podatke stranke in drugih subjektov.

UPORABA SPLETNE STRANI. Šteje se, da uporabnik s prvo uporabo spletne strani soglaša s to Politiko zasebnosti in pogoji uporabe spletne strani. Pojem spletna stran vključujejo vsa besedilna in grafična sporočila na tej spletni strani, vključno s slikovnim materialom. Nobenega materiala, gradiva in informacij na tej spletni strani, vključno z logotipom RESTATE, ni dovoljeno uporabljati za lastne ali tuje namene, saj so izključna last RESTATE. Logotipi, znamke, imena produktov, druga intelektualna lastnina posameznikov ali pravnih oseb, objavljeni na spletni strani RESTATE, so lahko tudi last tretjih oseb, in jih nihče ne sme uporabljati brez njihovega soglasja. Prav tako spletne strani ni dovoljeno uporabljati na noben nezakonit in moralno sporen namen, niti na način, da se z uporabo škoduje RESTATE. Prepovedana je uporaba programske opreme, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi te spletne strani ter ugotavljanje identitete drugih uporabnikov in njihove aktivnosti. Prepovedana je tudi kakršnakoli druga aktivnost, ki bi delovanje spletne strani RESTATE obremenila ali onemogočala. V primeru kršitev vseh navedenih pogojev uporabe bo RESTATE poročal o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom in jim po potrebi razkril elektronske in IP naslove, podatke o prometu, zgodovino uporabe te spletne strani in podobno.

SPREMEMBE in ODGOVORNOST. RESTATE je upravičen kadarkoli spremeniti in dopolniti to Politiko zasebnosti in splošne pogoje uporabe. RESTATE ne daje nikakršnih zavez ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo, zlasti ne glede točnosti in ažurnosti informacij na spletni strani, si pa prizadeva objavljati čimbolj zanesljive, ažurne in jasne podatke. Slike na spletni strani so lahko simbolične. RESTATE prav tako ne jamči za pravilnost in točnost oglasov, ki so na RESTATE spletni strani objavljeni s strani drugih uporabnikov. RESTATE ne odgovarja za nobene vsebine, ki so na spletni strani ali so s strani uporabnikov posredovane za objavo na spletni strani, kakor tudi ne za vsebine do katerih se pride s povezavami iz te spletne strani. RESTATE tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki izvira iz tega naslova, kakor tudi ne za škodo izvirajočo iz dostopanja uporabnika do spletne strani, nemožnosti njene uporabe, napačnih informacij, in podobno. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, na kakšni podlagi je škoda nastala (pogodbeni, nepogodbeni). Morebitne neprimerne vsebine bodo nemudoma odstranjene, v zvezi z njimi pa lahko RESTATE od uporabnika zahteva povrnitev škode, npr. če so neprimerne vsebine posegle v dobro ime RESTATE ali kako drugače okrnile njen ugled. Dostop do uporabe se lahko vsakemu uporabniku kadarkoli zavrne, onemogoči in prepove, brez navajanja razlogov, zlasti pa se RESTATE tega posluži kadar uporabnik za RESTATE pomeni pravno ali drugačno tveganje oz. jasno krši pogoje uporabe. Vse dodatne informacije so vselej na volje preko e-mail naslova info@restate.si.

 

 

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.